Kategorie

Moduł C-Geo "Dziennik pomiarów RTK/RTN"

Moduł C-Geo "Dziennik pomiarów RTK/RTN"

 

Odczyt danych GNSS : Topcon (TSJ, MJF), SurvCE (RW5), Trimble (JXL), Leica (LandXML, FRT, TXT), Landstar CHC (DB), GEOMAX/X-PAD (FRT, RAW), SurveyPro (RAW), Hi-Target (Hi-Survey Road), Javad TRACY, Stonex ESTAR, pliki TXT. Główne funkcje modułu: kontrola na punktach kontrolnych, mimośrody, kalibracja na lokalne punkty osnowy, konfigurowalne raporty, wizualizacja pomiarów, zaawansowana edycja danych, obliczanie brakujących wektorów ze współrzędnych.

(Wymagana aktualizacja C-GEO 8.7.5.30 z dnia 30-05-2014 lub nowsza)