Kategorie

Moduł C-Geo "Mapa obiektowa Leica XML"

Moduł C-Geo "Mapa obiektowa Leica XML"

Nowy moduł Mapa obiektowa Leica XML wymaga dostępu do najnowszej aktualizacji C-GEO 2019 (8.12.05.06), zalecane jest też posiadanie modułów Dziennik pomiarów satelitarnych RTK/RTN i aktualizacji mapy zasadniczej w formacie GML