Kategorie

Moduł Operatu elektronicznego w C-GEO

Moduł Operatu elektronicznego w C-GEO

 

Geodetom, którzy potrzebują dostępu do bazy prac geodezyjnych w trybie dostępu sieciowego, zalecamy korzystanie z aplikacji Softline – GeoOrganizer. Aplikacja może działać niezależnie od C-GEO, ale także może być zintegrowana z C-GEO. Korzystający z programu GeoOrganizer na wielu komputerach w sieci mogą jednocześnie umieszczać i korzystać z dokumentów w bazie prac geodezyjnych, z zachowaniem reguł dostępu według nadanych im uprawnień przez administratora aplikacji. Licencja na aplikację umożliwia instalację na wielu komputerach w firmie, bez konieczności zakupu kolejnych stanowisk.

Dla geodety korzystającego z pojedynczej licencji C-GEO, który nie potrzebuje działającego na wielu komputerach w sieci oprogramowania do zarządzania danymi prac geodezyjnych, przygotowaliśmy moduł Operatu elektronicznego dostępny bezpośrednio w C-GEO.

Oba rozwiązania umożliwiają, oprócz gromadzenia informacji o pracach geodezyjnych, utworzenie
z wielu dokumentów, pochodzących z różnych źródeł (także z raportów i formularzy mapowych
z C-GEO) elektronicznego operatu technicznego w jednolicie zanumerowanym pliku PDF, który po nadaniu podpisu elektronicznego może być przekazany do ODGiK.